EQUAL - קהילת ווימפקט ישראל

יצירת קשר

מה עושים כאן

ווימפקט - וויקי האימפקט הקהילתי של ישראל

EQUAL - קהילת ווימפקט ישראל

Back to אג'נדה

Efrat Shalem

Adminאג'נדה

יזמת חברתית, מייסדת ומנכ"לית אקוול3 months ago

SDGs

יעדי האו״ם לפיתוח בר קיימא

ב-2015 נקבעו 17 יעדים כאג'נדה עולמית לפיתוח בר קיימא עד שנת 2030. היעדים אומצו על ידי כל 193 המדינות החברות באו"ם ועוצבו בשיתוף הסקטור הפרטי והחברה האזרחית. היעדים הגלובליים הנקראים בקיצור ה-SDGs, מהווים גישה הוליסטית לאתגרים המרכזיים של האנושות וכוללים מנעד רחב של נושאים חברתיים, כלכליים וסביבתיים:

מיגור העוני

אפס רעב

בריאות טובה ורווחה אנושית

חינוך איכותי

שוויון מגדרי

מים נקיים ותברואה

אנרגיה נקייה ונגישה

עבודה הוגנת וצמיחה כלכלית

תעשיה, תשתיות וחדשנות

צמצום אי השוויון

ערים וקהילות מקיימות

צריכה וייצור אחראיים

היערכות לשינויי אקלים

חיים מתחת למים

חיים על פני האדמה

שלום, צדק וחוזק המוסדות

שותפות להשגת היעדים

טיפול לאחר אסונות והקלה הומניטרית

תמיכה באמנות ותרבות


למדו עוד באתר SDG Israel:

https://www.sdgi.org.il/