EQUAL - קהילת ווימפקט ישראל

מה עושים כאן

ווימפקט - וויקי האימפקט הקהילתי של ישראל

EQUAL - קהילת ווימפקט ישראל

Back to אג'נדה

Efrat Shalem

Adminאג'נדה

יזמת חברתית, מייסדת ומנכ"לית אקוולa month ago

Good Health and Well-being
+2

הלפ-אפ: מנגישים את עולם ההתנדבות

״הלפ-אפ״ נוסדה ב-2016 על ידי איתי מתיתיהו ונדב שמש, מתוך החזון להנגיש את כלל תחום ההתנדבות בישראל ובעולם ולייצר שיח חברתי חדש של ערבות הדדית ועזרה לזולת בצורה פשוטה, יעילה ונוחה. הלפ-אפ יוצרת מהפיכה של ממש וממשיכה את מגמת העלייה בשיח ההתנדבותי בישראל. עד היום, לא היה מקום אחד שמרכז עבור האדם הממוצע את אפשרויות ההתנדבות הקרובות לביתו. כאן אנחנו נכנסים לתמונה וכיום, הלפ-אפ מאפשרת לעשרות אלפי מתנדבים לקבל בזמן אמת את כל המידע בתחום ולקחת חלק פעיל בעולם ההתנדבות - גם בגבולות הארץ, באחת מאלפי פעילויות של עמותות וארגונים חברתיים - וגם מעבר לים, באחת מעשרות המשלחות ההומניטאריות שהלפ-אפ מוציאה למגוון יעדי עולם שלישי באפריקה. בנוסף, משמשת הלפאפ חממה איכותית למיזמים וליזמים פורצי דרך, כחלק מחזון הארגון להעצמת האימפקט החברתי בישראל ומעבר לים.