EQUAL - קהילת ווימפקט ישראל

מה עושים כאן

ווימפקט - וויקי האימפקט הקהילתי של ישראל

EQUAL - קהילת ווימפקט ישראל

Back to אג'נדה

Efrat Shalem

Adminאג'נדה

יזמת חברתית, מייסדת ומנכ"לית אקוולa month ago

Responsible Consumption and Production
+1

לבחור ירוק: איך צפוי משבר האקלים להשפיע על ישראל בעשורים הקרובים (עד 2050)

המזרח התיכון הוא אחד האזורים הפגיעים בעולם לשינויי אקלים. הנזקים הצפויים בעשורים הקרובים כוללים: 

  •  התחממות עקבית. זו צפויה בכל העולם, אולם במזרח התיכון היא מתרחשת באופן מהיר יותר ולפיכך השפעות ההתחממות יגיעו אלינו מהר ובעוצמה חזקה יותר. 
  • עלייה בשכיחות ובעוצמת גלי החום שתתרחש ביתר שאת במרחבים אורבניים צפופים ותעמיד את בריאותם של רבים בסכנה.
  • כמות המשקעים תתמעט באופן משמעותי באזורים נרחבים בארץ, - ותוביל להתייבשות מרבית מקורות המים. כמו כן צפויה עליה באירועי גשם עוצמתיים והרסניים יותר.התפשטות המדבר לאזורים שאינם יובשניים כיום. המשך חדירתם ארצה של מינים פולשים. 
  • פגיעה אנושה בעמידות המערכות המגוון הביולוגי היבשתי והימי. 
  • התגברות שכיחותן של שריפות.
  • עלייה בזיהום האוויר.
  • מחסור במזון ובביטחון תזונתי. השפעה על היבולים החקלאיים - כמות ואיכות יבולים חקלאיים צפויה להינזק באופן משמעותי כתוצאה מארועי מזג אוויר קיצוני והתפשטות מחלות צמחים. 
  • עליית פני הים והצפות בערים סמוכות לים.
  • מבחינה בטחונית וגיאופוליטית- שינויים אלו עלולים להגביר את אי היציבות האזורית, להוביל לגלי הגירה המוניים- פנים-ארציים ומחוץ לישראל, ולהביא לפריחתם של ארגוני טרור. 
  • העלייה במקרי אובדן רכוש ופגיעה בחיי אדם כתוצאה מנזקי משבר האקלים, תפחית את יכולת חברות הביטוח והמדינה לפצות את הנפגעים.


"אודות "לבחור ירוק:

"לבחור ירוק" היא התארגנות אזרחית ללא שיוך פוליטי, המרכזת אזרחים, חברות פרטיות, ארגונים וגופי סביבה. יחד רתמנו מתנדבים, יועצים מקצועיים, ואנשי מפתח במגזר הפרטי לעבודה משותפת בתמיכה של ארגון הגג - חיים וסביבה - הפועלת למען מימוש החזון המשותף של מדינתינו, מתוך דאגה לעתיד שלנו ושל הדורות הבאים. המטרה- יצירת לחץ ציבורי לקראת מערכת הבחירות הקרובה, הגברת השיח בקרב נבחרי ציבור ויצירת מנופי לחץ על פוליטיקאים להתחייב לפעולה דחופה בנושא הסביבה ומשבר האקלים

בקרו באתר:

https://www.votegreen-il.com/