EQUAL - קהילת ווימפקט ישראל

מה עושים כאן

ווימפקט - וויקי האימפקט הקהילתי של ישראל

EQUAL - קהילת ווימפקט ישראל

Back

♻️

כלכלה מעגלית

Space

·

2 members

    About this space

    כלכלה מעגלית הינה אלטרנטיבה למודל הליניארי של "לקחת, להשתמש, לזרוק", ורואה בו מודל בזבזני, המתבסס על שימוש בכמויות גדולות של חומרים, תוך התעלמות מזמינותם העתידית ומההשפעות של צריכתם והשלכתם. ההנחה בבסיס הכלכלה המעגלית היא שעקב סופיות המשאבים בכדור הארץ, המודל הליניארי אינו בר קיימא. לכן מציעה הכלכלה המעגלית שינוי בשרשרת האספקה כך שכל משאב ינוצל בכמות המרבית של פעמים לפני שיסיים את תפקידו בכלכלה, זאת באמצעות מודלים עסקיים המאפשרים שימוש חוזר במשאבים, שימוש מחדש במוצרים ומיחזור. בקבוצה זו אתם.ן מוזמנים.ות לדון בתיאוריות, אטסרטגיות ופתרונות כלכלה מעגלית מגוונים שיאפשרו לעסקים לחסוך במשאבים ולייעל את התנהלותם הכלכלית.

    Highlighted Tags

    Eco EntrepreneurshipWebinarsConferencesCircular OrganizationsDynamic Pricing