EQUAL - קהילת ווימפקט ישראל

מה עושים כאן

ווימפקט - וויקי האימפקט הקהילתי של ישראל

EQUAL - קהילת ווימפקט ישראל

Back

🌷

איכות הסביבה

Space

·

1 members

        About this space

        עם עליית המודעות הציבורית העולמית לנושא איכות הסביבה בשנים האחרונות, גברה גם מודעותם של ארגונים לאחריותם על ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותם הישירה והעקיפה. הבנה זו, בשילוב ההכרה כי טיפול נכון בהשפעות הסביבתיות מניב גם יתרון עסקי, צמצום סיכונים ויצירת יחסי אמון עם מחזיקי העניין, הובילה לשילוב שיקולים סביבתיים במערך קבלת ההחלטות העסקיות והניהוליות של ארגונים רבים. מוזמניםות לשתף באתגרים ופתרונות לשימור הסביבה במסגרת הארגון שלכםן!