EQUAL - קהילת ווימפקט ישראל

מה עושים כאן

ווימפקט - וויקי האימפקט הקהילתי של ישראל

EQUAL - קהילת ווימפקט ישראל

Back to יזמות חברתית ואקולוגית

Efrat Shalem

Adminיזמות חברתית ואקולוגית

יזמת חברתית, מייסדת ומנכ"לית אקוול14 days ago

Sustainability
+1

קומיוניטי - קיימות רב תרבותית

חברת קומיוניטי סביבה וחברה היא עסק חברתי סביבתי שהוקם בשנת 1999 על ידי עידית אלחסיד.

החברה מתמחית בייעוץ ובתכנון אסטרטגי בתחומי הקיימות, בליווי מקצועי ובהטמעת תהליכי העצמה ויזמות בקרב קהילות רב תרבותיות.

החברה יוזמת ומפתחת מיזמים בקהילות עירוניות וכפריות המהוות עוגן ומנוע צמיחה בכל רבדי החיים ברמה המקומית, האזורית והארצית.

מודל הפעולה של החברה מותאם אישית ומייצר שותפות אמיתית בין החברה האזרחית, מגזר ציבורי, רשויות מקומיות, יזמים, אקדמיה וחברות עסקיות.

שלושה עשורים של עשייה בתחום, מאפשרים לחברה להגשים את החזון להובלת שינוי חברתי סביבתי בחברה הישראלית.

http://newcommunity.co.il/